Główna » Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa

Autor: admin dnia 4 marca 2009 Brak komentarzy

Rezydencja podatkowa to dokument wydawany przez administracje skarbowo-podatkowe w danym kraju potwierdzający status rezydenta podatkowego.

Obecnie obowiązujące kryterium rozgraniczenia między nieograniczonym (tzw. rezydencja podatkowa) a ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Zgodnie z tym kryterium zakres obowiązku podatkowego danej osoby fizycznej uzależniony jest od jej miejsca zamieszkania w Polsce. Osoby, mieszkające w naszym kraju, uznawane są za podatników podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości (wszystkich) swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast ci, którzy nie posiadają  miejsca zamieszkania w Polsce, podlegają opodatkowaniu w naszym kraju jedynie od dochodów osiąganych na terytorium naszego kraju (w tym od dochodów za pracę wykonywaną w Polsce).

W praktyce, w celu ustalenia, czy dana osoba posiada miejsce zamieszkania w naszym kraju, posługiwano się art. 25 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), w świetle którego ?miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Zgodnie z wykładnią SN dotyczącą tego przepisu o tym, gdzie dana osoba ma miejsce zamieszkania, decyduje nie tylko sam zamiar przebywania, lecz również okoliczności o charakterze osobistym i gospodarczym, które ten zamiar potwierdzają. Definicja wpływa na sposób i możliwość rozliczenie dochodów z zagranicy osób pracujących za granicą oraz spowodowała, iż mamy w Polsce więcej cudzoziemców-rezydentów, a za granicą – więcej Polaków – nierezydentów.

Tagi:

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Copyright ©2014 Encyklopedia rachunkowości i podatków, wszystkie prawa zastrzeżone.
Opieka informatyczna syrob.pl - pozycjonowanie szczecin